ไม้ชิงชันหรือประดู่ชิงชัน

ไม้ชิงชันหรือประดู่ชิงชัน
ไม้ชิงชันหรือประดู่ชิงชัน